Το όνομα ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΚΟΤΣΗΣ Κ ΣΙΑ ΕΕ είναι συνδεδεμένο με το βιβλίο εδώ και πολλά χρόνια. Η επιχειρηματική δραστηριότητα ξεκίνησε το 1985 με το βιβλιοπωλείο Γνώση στην Πάτρα. Αναμενόμενη εξέλιξη της ενασχόλησης με το βιβλίο, χάρη στην οργανωμένη και δομημένη πώλησή του, υπήρξε η δημιουργία των εκδόσεων ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΚΟΤΣΗΣ Κ ΣΙΑ ΕΕ το 2000, με εκδόσεις επιστημονικών συγγραμμάτων υψηλών προδιαγραφών.

Η θεματολογία των εκδόσεων άπτεται των τομέων Θετικών και Τεχνολογικών επιστημών όπως Ιατρικής και Νοσηλευτικών Τμημάτων των Πανεπιστημίων, ΤΕΙ και διαφόρων σχολών παραϊατρικών επαγγελμάτων, Βιολογίας, Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής, Αυτοματισμού, Χημικών Μηχανικών, Πληροφορικής, Φυσικής, Χημείας, Μαθηματικών, Μηχανολογίας, Διαφήμισης, Οικονομικών, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πολιτικών Μηχανικών – Αρχιτεκτόνων.

Το σύνολο των εκδιδόμενων έργων αποτελείται από συγγράμματα Ελλήνων συγγραφέων – καθηγητών καθώς και αξιόπιστων μεταφράσεων κορυφαίων και έγκριτων εκδοτικών οίκων παγκοσμίως όπως ELSEVIER, WOLTER KLUWER, OXFORD, PEARSON, TAYLOR FRANCIS, PLURAL κ.α

Οι εκδόσεις ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΚΟΤΣΗΣ Κ ΣΙΑ ΕΕ ενισχυμένες και από τη δεύτερη γενιά επεκτείνονται και σε νέες δραστηριότητες γύρω από το βιβλίο τις παιδικές εκδόσεις «κόκκινη κλωστή δεμένη».